Εταίροι

GIP FIPAN

Νίκαια, Γαλλία

Η GIP FIPAN είναι γαλλική νομική οντότητα δημοσίου δικαίου στην υπηρεσία της διά βίου κατάρτισης. Δημιουργήθηκε το 2002 και αποτελεί οργανισμό διαχείρισης και ανάπτυξης στην υπηρεσία της πολιτικής του πρύτανη της Ακαδημίας της Νίκαιας. Αποστολή της είναι η ανάπτυξη συντονισμένης συνεργασίας σε επίπεδο Ακαδημίας στον τομέα της συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής ένταξης.

http://gipfipan.ac-nice.fr/

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION

Λευκωσία, Κύπρος

Το ερευνητικό κέντρο SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που δημιουργεί και υλοποιεί έργα κοινωνικού αντίκτυπου, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη. Το SYNTHESIS είναι ο κορυφαίος οργανισμός στην Κύπρο στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας. Ίδρυσε το HUB NICOSIA, ένα εκπαιδευτικό κέντρο με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Το SYNTHESIS διαχειρίζεται το “Social Café”, μια μοναδική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενδυνάμωση των μεταναστών, των προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. Ως πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων και διαπιστευμένο ίδρυμα ΕΕΚ, το SYNTHESIS επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, προγραμμάτων σπουδών, που ενισχύουν τις προσωπικές, επιχειρηματικές και εργασιακές δεξιότητες των ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων που βιώνουν ή διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

https://www.synthesis-center.org/

KMOP - Social Action & Innovation Centre

Αθήνα, Ελλάδα

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 1977 και είναι ένας από τους παλαιότερους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη ατόμων μέσω της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, και της υλοποίησης κοινωνικών πρωτοβουλιών. Τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός έχει εδραιώσει τη διεθνή παρουσία του, δραστηριοποιείται σήμερα σε 7 χώρες και έχει μόνιμα γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βρυξέλλες και Σκόπια. Ο οργανισμός υποστηρίζει ενεργά άτομα και κοινότητες παρέχοντας άμεσες κοινωνικές υπηρεσίες, εφαρμόζοντας καινοτόμα προγράμματα και προσφέροντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Τα τελευταία 15 χρόνια, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο, με την υποστήριξη θεσμικών και ιδιωτών δωρητών.

 https://www.kmop.gr/

IMPACT CIRCLES

Βερολίνο, Γερμανία

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών και ταλαντούχων ανθρώπων που έχουν δεξιότητες και ενδιαφέρον για να δημιουργούν προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο. Έχουμε, ως άτομα, μια συλλογική εμπειρία άνω των 17 ετών στους τομείς των ΜΚΟ, της κοινωνικής καινοτομίας, της κοινωνίας των πολιτών, της έρευνας, της διακυβέρνησης των ΜΚΟ, της κλιματικής αλλαγής, της κοινωνικής επιστήμης, της μετανάστευσης και της ένταξης, της καθοδήγησης των επιχειρήσεων, της διαχείρισης της καινοτομίας. Συνεργαζόμαστε σε εθνικό επίπεδο με κέντρα εργασίας, σπίτια προσφύγων, κοινοτικά κέντρα και κέντρα ξένων γλωσσών. Διεθνώς, συμμετέχουμε σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+, το Facebook και άλλες διεθνείς ΜΚΟ.

 https://impactcircles.org/

HT Apps

Κατάνια, Ιταλία

Το HT Apps είναι ένας οίκος λογισμικού με βασικούς στόχους την αγροτική τεχνολογία και την ανάπτυξη εφαρμογών. Η τεχνογνωσία της, που αποκτήθηκε από το 2004, οδήγησε στην ανάπτυξη φιλικού προς το χρήστη λογισμικού διαχείρισης επιχειρήσεων κατάλληλο για όλες τις επιχειρήσεις. Το HT Apps είναι περήφανο για τη συμμετοχή του σε διεθνή έργα Ε&Α σε συνεργασία με εταιρείες και δημόσιους φορείς σε όλη την Ευρώπη.

https://ht-apps.eu/

Login with your credentials

Register your account