ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, o COVID-19 έχει επηρεάσει τη μετανάστευση στην Ευρώπη, καθώς τα κράτη έχουν επιβάλει εσωτερικούς και διεθνείς ταξιδιωτικούς περιορισμούς για να μειώσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Η πανδημία έχει επίσης επηρεάσει εσωτερικά την ένταξη των μεταναστών/ριων με αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνικοποίησή τους.

Εξάλλου, τα κύματα παραπληροφόρησης προκάλεσαν την αύξηση των ρατσιστικών και ξενοφοβικών επεισοδίων κατά εθνικών ή εθνοτικών μειονοτήτων, που προέρχονται από την πανδημία (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020).

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα κινητά τηλέφωνα έχουν αποδειχθεί απαραίτητα για τους/τις μετανάστες/ριες κατά την πλοήγηση και την επανεγκατάσταση σε μια νέα χώρα.

Το έργο STAGE δράττεται έτσι της ευκαιρία να δημιουργήσει νέες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των μεταναστών.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ/ΡΙΕΣ ΜΚΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

Login with your credentials

Register your account