Στόχοι

Το έργο STAGE έχει πρωταρχικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών/ριών και των μελών των οικογενειών τους στις χώρες υποδοχής τους, μέσω της θέσπισης μιας τριμερούς προσέγγισης κοινωνικής ένταξης, η οποία περιλαμβάνει τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:

ΕΦΑΡΜΟΓΉ WEB

Μια διαδικτυακή εφαρμογή (βελτιστοποιημένη για κινητά) για μετανάστες/ριες που στοχεύει στην υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών, της πρόσβασης σε πληροφορίες και των θετικών αλληλεπιδράσεων για τη δημιουργία δικτύου.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Ένα διαδραστικό χάρτη (ο οποίος θα αποτελεί μέρος της Διαδικτυακής Εφαρμογής) για το κοινό, με στόχο την ανταλλαγή ιστοριών και διαδρομών μεταναστών/ριών, ]ο οποίος θα δημιουργήσει κοινό και θα προωθήσει την κατανόηση μεταξύ ντόπιων και μεταναστών/ριών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ

Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για εκπαιδευτές μεντόρων και ενήλικων μεταναστών/ριών, καθώς και κοινή κατάρτιση προσωπικού (C1) για εθελοντές/ριες ΜΚΟ, προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων και προσωπικό οργάνωσης, με στόχο να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες κατά την αντιμετώπιση των μεταναστών/ριών και ιδίως για την καθοδήγηση τους ή/και την εκπαίδευσή τους· και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με τη μετανάστευση.

Login with your credentials

Register your account